Skäggdopping1
Hackspettporträtt
Uggleporträtt
Koltrastar i nyponbuske
Nötskrikor
Sångsvanar med kyrka
Rördrom Roxen
Rördrom1
Sångsvanar mellanlandning
Björktrastar i rönn
Två blåmesar
Tre blåmesar
Kråkor på gren
Kajor på antenn
Koltrastar på räcke
Kråka i björk
Mindre hackspett
Rödhakar
Sädesärlor
Sidensvansar
Skator
Kråka på skorsten
Steglitsor
Tofsvipor
Doppingbo
Skäggdopping1


 Zooma bilden

 

Skäggdopping1
large
close
Hackspettporträtt


 Zooma bilden

Hackspettporträtt
large
close
Uggleporträtt


 Zooma bilden

Uggleporträtt
large
close
Koltrastar i nyponbuske


 Zooma bilden

Koltrastar i nyponbuske
large
close
Nötskrikor


 Zooma bilden

Nötskrikor
large
close
Sångsvanar med kyrka


 Zooma bilden

Sångsvanar med kyrka
large
close
Rördrom Roxen


 Zooma bilden

Rördrom Roxen
large
close
Rördrom1


 Zooma bilden

Rördrom1
large
close
Sångsvanar mellanlandning


 Zooma bilden

Sångsvanar mellanlandning
large
close
Björktrastar i rönn


 Zooma bilden

Björktrastar i rönn
large
close
Två blåmesar


 Zooma bilden

Två blåmesar
large
close
Tre blåmesar


 Zooma bilden

Tre blåmesar
large
close
Kråkor på gren


 Zooma bilden

Kråkor på gren
large
close
Kajor på antenn


 Zooma bilden

Kajor på antenn
large
close
Koltrastar på räcke


 Zooma bilden

Koltrastar på räcke
large
close
Kråka i björk


 Zooma bilden

Kråka i björk
large
close
Mindre hackspett


 Zooma bilden

Mindre hackspett
large
close
Rödhakar


 Zooma bilden

Rödhakar
large
close
Sädesärlor


 Zooma bilden

Sädesärlor
large
close
Sidensvansar


 Zooma bilden

Sidensvansar
large
close
Skator
large
close
Kråka på skorsten


 Zooma bilden

Kråka på skorsten
large
close
Steglitsor


 Zooma bilden

Steglitsor
large
close
Tofsvipor


 Zooma bilden

Tofsvipor
large
close
Doppingbo


 Zooma bilden

Doppingbo
large
close