Några artiklar om min verksamhet:
Anna Bengtsson och hennes verk Bilderboken i centrum,
avhandling från Universiteit Gent (Nele Stoffels), 2007.
Tidningen Tecknaren nr 4, 2008 (Dick Schyberg).
Opsis Salong Opsis Barnkultur nr 1, 2013 (Viktoria Myrén).
 
Artiklar skrivna av mig:
Att formge ett barn. En illustratörs tankar Tidskriften Kritiker 13, 2009.
Varför alla dessa bilderboksserier? Opsis Barnkultur nr 3, 2010.
Vilket kommer först, texten eller bilden? Opsis Barnkultur nr 1, 2015.

Krönikor på Svenska Barnboksakademins hemsida 2010 – 2014:
v26, 2011: Bildfunderingar
v27, 2012: Doppresenter
v35, 2012: Naturmysterium