1900-talshistoria för barn 5-9 år. Om en släkt. Olof och Nanny gifter sig 1915
och får så småningom fyra barn, som blir vuxna och får barn, som blir vuxna
och får barn, osv. Hur levde en familj där pappan hade kontorsarbete på
Banankompaniet? Hade de badrum? Fick barnen många leksaker?
Kökssoffan är med som en familjemedlem och katt finns det också.
 
Nanny är en huvudperson och hon blir både farmor och farfars mor
innan hon dör. Köket är den plats där både hon och soffan finns återkommande.
Från 70-talet är det Hasse som får en roll i köket, med barn och barnbarn.
 
Texterna utgår från den större bildscen som finns på nästan varje uppslag,
så ta gärna in bilden innan ni läser texten. Småbilderna är tänkta som
historiska och berättande komplement. Tidsmässigt sker en förflyttning
på några år mellan uppslagen.
 
 
 
Soffan köps in på en möbelmarknad i Göteborg och fraktas hem med häst och vagn.
 
 
Soffan i sitt första kök. Många sitter på den, här är det söndagskaffe för släkten.
 
 
Här är det på 70-talet. Kökssoffan i sitt fjärde kök, ommålad för fjärde gången, tänker tillbaka.