Banvaktsbarn utspelar sig i början av 1900-talet när järnvägen var ny och banvaktsstugorna växte upp som svampar ur jorden. Potatislov är en fristående fortsättning, banvaktsbarnet Hugo åker till farfar på lovet för att hjälpa till med potatisplockningen. När min bror kommer hem: Anna-Lena skriver brev till sin bror som är ute i kriget. Året är 1809.
Banvaktsbarn utkom 1993 och Potatislov 1998, båda på Tidens förlag. När min bror kommer hem utgavs av Alfabeta 2000.
Ur Banvaktsbarn: "Banvaktsbarnen tycker att näst Gud och kung Oscar är tåg viktigast i världen. De vinkar åt tåg och ritar tåg och åker tåg och pratar om tåg och drömmer om tåg."
Ur Potatislov: "Att plocka potatis är inget latmansjobb, det känns i ryggen. Ju högre solen stiger på himlen, desto fler längtans-fyllda blickar kastas upp mot gården." ..."Karin tycker att kaffepausen är det bästa med hela potatisplockningen."
Ur När min bror kommer hem, om lussetåget: "Vi bestämde att inte tigga pengar i år. Folk har inga pengar, allt har gått till krigsskatten."
Ur När min bror kommer hem: "Mor sa att till Nyårs Afton hör att man önskar något gott inför det nya året. Själv hoppades hon på fred och att Erik snart skulle komma hem."
En berättelse från medeltiden om Britta som får börja i klosterskolan i Vreta.
Kapitelbok utgiven av Föreningen Klosterliv i Vreta, år 2009.


"Syster Hillika säger att nu ska det bli utfärd av. De ska förena nytta med nöje och rida ner till Gullbergs Hög och plocka nypon till klostrets vinterförråd."
"Syster Hillika sa att de gamla skänkt gårdar och mark, fiskevatten och kvarnar till klostret. Gåvorna gav klostret pengar så nunnorna fick mat och kläder och de gamla själva omsorg och vård tills de dog."
Back to Top