Västergötland: Vilske-Kleva Mösseberg. PRIVAT ÄGO.

Östergötland: Göta kanal nära Bergs slussar. PRIVAT ÄGO.

Klockan fem på morgonen, Smeby, Vartofta.

Väg 47 mot Falköping, vårvinter.

Dalarna: Hästingstjärn, Vansbro

Västergötland: Vilske-Kleva mot väster.

Sångsvanar: Smeby, Vartofta.

Östergötland: Roxen, vågbrytaren.

Västergötland: tidig sommar.

Ålleberg: segelflyg och maskrosbollar.

Ålleberg senvinter.

Dalarna: Nåsheda, Vansbro. PRIVAT ÄGO.

Vartofta-Åsaka: höst.

Västergötland: 1. Vilske-Kleva mot väster 2. Smeby: tranor PRIVAT ÄGO. 3. Smeby: solnedgång 1

Västergötland: 1. Vartofta-Åsaka 2. Smeby, solnedgång 3. Smeby, Slöta kyrka PRIVAT ÄGO.

Vilske-Kleva, Mösseberg. PRIVAT ÄGO.

Vilskekleva, Mösseberg 2. PRIVAT ÄGO.

Karleby, Falköping. PRIVAT ÄGO.

Smeby, utsikt. PRIVAT ÄGO.

Glador, Smeby. PRIVAT ÄGO.

1. Karleby, Falköping PRIVAT ÄGO.  2. Stockholms skärgård PRIVAT ÄGO.  3. Odens kulle, Falköping PRIVAT ÄGO.

1. Smeby försommar 2. Berg, Linköping PRIVAT ÄGO. 3. Smeby, mot Vartofta PRIVAT ÄGO.

Back to Top