Västergötland: Vilske-Kleva Mösseberg. SÅLD.

Östergötland: Göta kanal nära Bergs slussar.

Klockan fem på morgonen, Smeby, Vartofta.

Väg 47 mot Falköping, vårvinter.

Dalarna: Hästingstjärn, Vansbro

Västergötland: Vilske-Kleva mot väster.

Sångsvanar: Smeby, Vartofta.

Östergötland: Roxen, vågbrytaren.

Västergötland: tidig sommar.

Ålleberg: segelflyg och maskrosbollar.

Ålleberg senvinter.

Dalarna: Nåsheda, Vansbro

Vartofta-Åsaka: höst.

Västergötland: 1. Vilske-Kleva mot väster 2. Smeby: tranor SÅLD. 3. Smeby: solnedgång 1

Västergötland: 1. Vartofta-Åsaka 2. Smeby, solnedgång 3. Smeby, Slöta kyrka SÅLD.

Vilske-Kleva, Mösseberg.

Vilskekleva, Mösseberg 2.

Karleby, Falköping.

Smeby, utsikt

Glador, Smeby

1. Karleby, Falköping  2. Stockholms skärgård  3. Odens kulle, Falköping

1. Smeby försommar 2. Berg, Linköping 3. Smeby, mot Vartofta

Back to Top