En säck med gummiankor skulle fraktas över havet. Men det blev storm och säcken föll av båten och gick sönder.
"På morgonen hade stormen lagt sig. Ankorna flaxade och snattrade oroligt. – Vart ska vi ta vägen, frågade Gummi-Lisa. Men det kunde ingen svara på. Det var vågorna och vinden som bestämde.
Utgiven 2005 på Alfabeta Bokförlag. Augustnominerad.
Gummiankorna blev erbjudna bostad på havsbottnen.                                                       Men de kunde inte komma ner, de kunde bara flyta ovanpå.
Back to Top